source-class-Com.Tecnick.Color.Web

It appears that you are using AdBlocking software. The cost of running this website is covered by advertisements. If you like it please feel free to a small amount of money to secure the future of this website.
 1:  2:  3:  4:  5:  6:  7:  8:  9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105: 106: 107: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 116: 117: 118: 119: 120: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129: 130: 131: 132: 133: 134: 135: 136: 137: 138: 139: 140: 141: 142: 143: 144: 145: 146: 147: 148: 149: 150: 151: 152: 153: 154: 155: 156: 157: 158: 159: 160: 161: 162: 163: 164: 165: 166: 167: 168: 169: 170: 171: 172: 173: 174: 175: 176: 177: 178: 179: 180: 181: 182: 183: 184: 185: 186: 187: 188: 189: 190: 191: 192: 193: 194: 195: 196: 197: 198: 199: 200: 201: 202: 203: 204: 205: 206: 207: 208: 209: 210: 211: 212: 213: 214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 243: 244: 245: 246: 247: 248: 249: 250: 251: 252: 253: 254: 255: 256: 257: 258: 259: 260: 261: 262: 263: 264: 265: 266: 267: 268: 269: 270: 271: 272: 273: 274: 275: 276: 277: 278: 279: 280: 281: 282: 283: 284: 285: 286: 287: 288: 289: 290: 291: 292: 293: 294: 295: 296: 297: 298: 299: 300: 301: 302: 303: 304: 305: 306: 307: 308: 309: 310: 311: 312: 313: 314: 315: 316: 317: 318: 319: 320: 321: 322: 323: 324: 325: 326: 327: 328: 329: 330: 331: 332: 333: 334: 335: 336: 337: 338: 339: 340: 341: 342: 343: 344: 345: 346: 347: 348: 349: 350: 351: 352: 353: 354: 355: 356: 357: 358: 359: 360: 361: 362: 363: 364: 365: 366: 367: 368: 369: 370: 371: 372: 373: 374: 375: 376: 377: 378: 379: 380: 381: 382: 383: 384: 385: 386: 387: 388: 389: 390: 391: 392: 393: 394: 395: 396: 397: 398: 399: 400: 401: 
<?php
/**
 * Web.php
 *
 * @since    2015-02-21
 * @category  Library
 * @package   Color
 * @author   Nicola Asuni <info@tecnick.com>
 * @copyright  2015-2015 Nicola Asuni - Tecnick.com LTD
 * @license   http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html GNU-LGPL v3 (see LICENSE.TXT)
 * @link    https://github.com/tecnickcom/tc-lib-color
 *
 * This file is part of tc-lib-color software library.
 */

namespace Com\Tecnick\Color;

use \Com\Tecnick\Color\Exception as ColorException;

/**
 * Com\Tecnick\Color\Web
 *
 * Web Color class
 *
 * @since    2015-02-21
 * @category  Library
 * @package   Color
 * @author   Nicola Asuni <info@tecnick.com>
 * @copyright  2015-2015 Nicola Asuni - Tecnick.com LTD
 * @license   http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html GNU-LGPL v3 (see LICENSE.TXT)
 * @link    https://github.com/tecnickcom/tc-lib-color
 */
class Web extends \Com\Tecnick\Color\Css
{
  /**
   * Array of WEB safe colors #RRGGBBAA
   *
   * @var array
   */
  protected static $webhex = array(
    'aliceblue'      => 'f0f8ffff',
    'antiquewhite'     => 'faebd7ff',
    'aqua'         => '00ffffff',
    'aquamarine'      => '7fffd4ff',
    'azure'        => 'f0ffffff',
    'beige'        => 'f5f5dcff',
    'bisque'        => 'ffe4c4ff',
    'black'        => '000000ff',
    'blanchedalmond'    => 'ffebcdff',
    'blue'         => '0000ffff',
    'blueviolet'      => '8a2be2ff',
    'brown'        => 'a52a2aff',
    'burlywood'      => 'deb887ff',
    'cadetblue'      => '5f9ea0ff',
    'chartreuse'      => '7fff00ff',
    'chocolate'      => 'd2691eff',
    'coral'        => 'ff7f50ff',
    'cornflowerblue'    => '6495edff',
    'cornsilk'       => 'fff8dcff',
    'crimson'       => 'dc143cff',
    'cyan'         => '00ffffff',
    'darkblue'       => '00008bff',
    'darkcyan'       => '008b8bff',
    'darkgoldenrod'    => 'b8860bff',
    'dkgray'        => 'a9a9a9ff',
    'darkgray'       => 'a9a9a9ff',
    'darkgrey'       => 'a9a9a9ff',
    'darkgreen'      => '006400ff',
    'darkkhaki'      => 'bdb76bff',
    'darkmagenta'     => '8b008bff',
    'darkolivegreen'    => '556b2fff',
    'darkorange'      => 'ff8c00ff',
    'darkorchid'      => '9932ccff',
    'darkred'       => '8b0000ff',
    'darksalmon'      => 'e9967aff',
    'darkseagreen'     => '8fbc8fff',
    'darkslateblue'    => '483d8bff',
    'darkslategray'    => '2f4f4fff',
    'darkslategrey'    => '2f4f4fff',
    'darkturquoise'    => '00ced1ff',
    'darkviolet'      => '9400d3ff',
    'deeppink'       => 'ff1493ff',
    'deepskyblue'     => '00bfffff',
    'dimgray'       => '696969ff',
    'dimgrey'       => '696969ff',
    'dodgerblue'      => '1e90ffff',
    'firebrick'      => 'b22222ff',
    'floralwhite'     => 'fffaf0ff',
    'forestgreen'     => '228b22ff',
    'fuchsia'       => 'ff00ffff',
    'gainsboro'      => 'dcdcdcff',
    'ghostwhite'      => 'f8f8ffff',
    'gold'         => 'ffd700ff',
    'goldenrod'      => 'daa520ff',
    'gray'         => '808080ff',
    'grey'         => '808080ff',
    'green'        => '008000ff',
    'greenyellow'     => 'adff2fff',
    'honeydew'       => 'f0fff0ff',
    'hotpink'       => 'ff69b4ff',
    'indianred'      => 'cd5c5cff',
    'indigo'        => '4b0082ff',
    'ivory'        => 'fffff0ff',
    'khaki'        => 'f0e68cff',
    'lavender'       => 'e6e6faff',
    'lavenderblush'    => 'fff0f5ff',
    'lawngreen'      => '7cfc00ff',
    'lemonchiffon'     => 'fffacdff',
    'lightblue'      => 'add8e6ff',
    'lightcoral'      => 'f08080ff',
    'lightcyan'      => 'e0ffffff',
    'lightgoldenrodyellow' => 'fafad2ff',
    'ltgray'        => 'd3d3d3ff',
    'lightgray'      => 'd3d3d3ff',
    'lightgrey'      => 'd3d3d3ff',
    'lightgreen'      => '90ee90ff',
    'lightpink'      => 'ffb6c1ff',
    'lightsalmon'     => 'ffa07aff',
    'lightseagreen'    => '20b2aaff',
    'lightskyblue'     => '87cefaff',
    'lightslategray'    => '778899ff',
    'lightslategrey'    => '778899ff',
    'lightsteelblue'    => 'b0c4deff',
    'lightyellow'     => 'ffffe0ff',
    'lime'         => '00ff00ff',
    'limegreen'      => '32cd32ff',
    'linen'        => 'faf0e6ff',
    'magenta'       => 'ff00ffff',
    'maroon'        => '800000ff',
    'mediumaquamarine'   => '66cdaaff',
    'mediumblue'      => '0000cdff',
    'mediumorchid'     => 'ba55d3ff',
    'mediumpurple'     => '9370d8ff',
    'mediumseagreen'    => '3cb371ff',
    'mediumslateblue'   => '7b68eeff',
    'mediumspringgreen'  => '00fa9aff',
    'mediumturquoise'   => '48d1ccff',
    'mediumvioletred'   => 'c71585ff',
    'midnightblue'     => '191970ff',
    'mintcream'      => 'f5fffaff',
    'mistyrose'      => 'ffe4e1ff',
    'moccasin'       => 'ffe4b5ff',
    'navajowhite'     => 'ffdeadff',
    'navy'         => '000080ff',
    'oldlace'       => 'fdf5e6ff',
    'olive'        => '808000ff',
    'olivedrab'      => '6b8e23ff',
    'orange'        => 'ffa500ff',
    'orangered'      => 'ff4500ff',
    'orchid'        => 'da70d6ff',
    'palegoldenrod'    => 'eee8aaff',
    'palegreen'      => '98fb98ff',
    'paleturquoise'    => 'afeeeeff',
    'palevioletred'    => 'd87093ff',
    'papayawhip'      => 'ffefd5ff',
    'peachpuff'      => 'ffdab9ff',
    'peru'         => 'cd853fff',
    'pink'         => 'ffc0cbff',
    'plum'         => 'dda0ddff',
    'powderblue'      => 'b0e0e6ff',
    'purple'        => '800080ff',
    'red'         => 'ff0000ff',
    'rosybrown'      => 'bc8f8fff',
    'royalblue'      => '4169e1ff',
    'saddlebrown'     => '8b4513ff',
    'salmon'        => 'fa8072ff',
    'sandybrown'      => 'f4a460ff',
    'seagreen'       => '2e8b57ff',
    'seashell'       => 'fff5eeff',
    'sienna'        => 'a0522dff',
    'silver'        => 'c0c0c0ff',
    'skyblue'       => '87ceebff',
    'slateblue'      => '6a5acdff',
    'slategray'      => '708090ff',
    'slategrey'      => '708090ff',
    'snow'         => 'fffafaff',
    'springgreen'     => '00ff7fff',
    'steelblue'      => '4682b4ff',
    'tan'         => 'd2b48cff',
    'teal'         => '008080ff',
    'thistle'       => 'd8bfd8ff',
    'tomato'        => 'ff6347ff',
    'turquoise'      => '40e0d0ff',
    'violet'        => 'ee82eeff',
    'wheat'        => 'f5deb3ff',
    'white'        => 'ffffffff',
    'whitesmoke'      => 'f5f5f5ff',
    'yellow'        => 'ffff00ff',
    'yellowgreen'     => '9acd32ff'
  );

  /**
   * Get the color map (name => hexhash)
   *
   * @return array
   */
  public function getMap()
  {
    return self::$webhex;
  }

  /**
   * Get the color hexadecimal hash code from name
   *
   * @param string $name Name of the color to search (e.g.: 'turquoise')
   *
   * @return string color hexadecimal code (e.g.: '40e0d0ff')
   *
   * @throws ColorException if the color is not found
   */
  public function getHexFromName($name)
  {
    $name = strtolower($name);
    if (($dotpos = strpos($name, '.')) !== false) {
      // remove parent name (i.e.: color.green)
      $name = substr($name, ($dotpos + 1));
    }
    if (empty(self::$webhex[$name])) {
      throw new ColorException('unable to find the color hex for the name: '.$name);
    }
    return self::$webhex[$name];
  }

  /**
   * Get the color name code from hexadecimal hash
   *
   * @param string $hex hexadecimal color hash (i.e. #RRGGBBAA)
   *
   * @return string color name
   *
   * @throws ColorException if the color is not found
   */
  public function getNameFromHex($hex)
  {
    $name = array_search($this->extractHexCode($hex), self::$webhex, true);
    if ($name === false) {
      throw new ColorException('unable to find the color name for the hex code: '.$hex);
    }
    return $name;
  }

  /**
   * Extract the hexadecimal code from the input string and add the alpha channel if missing
   *
   * @param string $hex string containing the hexadecimal color hash (i.e. #RGB, #RGBA, #RRGGBB, #RRGGBBAA)
   *
   * @return string the hash code (e.g.: '40e0d0')
   *
   * @throws ColorException if the hash is not found or has an invalid format
   */
  public function extractHexCode($hex)
  {
    if (preg_match('/^[#]?([0-9a-f]{3,8})$/', strtolower($hex), $match) !== 1) {
      throw new ColorException('unable to extract the color hash: '.$hex);
    }
    $hex = $match[1];
    switch (strlen($hex)) {
      case 3:
        return $hex[0].$hex[0].$hex[1].$hex[1].$hex[2].$hex[2].'ff';
      case 4:
        return $hex[0].$hex[0].$hex[1].$hex[1].$hex[2].$hex[2].$hex[3].$hex[3];
      case 6:
        return $hex.'ff';
    }
    return $hex;
  }

  /**
   * Get the RGB color object from hexadecimal hash
   *
   * @param string $hex hexadecimal color hash (i.e. #RGB, #RGBA, #RRGGBB, #RRGGBBAA)
   *
   * @return array with keys ('red', 'green', 'blue', 'alpha')
   *
   * @throws ColorException if the color is not found
   */
  public function getRgbObjFromHex($hex)
  {
    return new \Com\Tecnick\Color\Model\Rgb(
      $this->getHexArray(
        $this->extractHexCode($hex)
      )
    );
  }

  /**
   * Get the RGB color object from color name
   *
   * @param string $name Color name
   *
   * @return \Com\Tecnick\Color\Model\Rgb object
   *
   * @throws ColorException if the color is not found
   */
  public function getRgbObjFromName($name)
  {
    return new \Com\Tecnick\Color\Model\Rgb(
      $this->getHexArray(
        $this->getHexFromName($name)
      )
    );
  }

  /**
   * Get the RGB array from hexadecimal hash
   *
   * @param string $hex hexadecimal color hash (i.e. RRGGBBAA)
   *
   * @return array with keys ('red', 'green', 'blue', 'alpha')
   */
  private function getHexArray($hex)
  {
    return array(
      'red'  => (hexdec(substr($hex, 0, 2)) / 255),
      'green' => (hexdec(substr($hex, 2, 2)) / 255),
      'blue' => (hexdec(substr($hex, 4, 2)) / 255),
      'alpha' => (hexdec(substr($hex, 6, 2)) / 255),
    );
  }

  /**
   * Get the normalized integer value from [0..$max] to [0..1]
   *
   * @param float $value Value to convert
   * @param int  $max  Max input value
   *
   * @return float value [0..1]
   */
  public function normalizeValue($value, $max)
  {
    if (strpos($value, '%') !== false) {
      return max(0, min(1, (floatval($value) / 100)));
    }
    return max(0, min(1, (floatval($value) / $max)));
  }

  /**
   * Parse the input color string and return the correspondent color Object
   *
   * @param string $color String containing web color definition
   *
   * @return \Com\Tecnick\Color\Model or null in case of transparent color
   *
   * @throws ColorException in case of error
   */
  public function getColorObj($color)
  {
    $color = preg_replace('/[\s]*/', '', strtolower($color));
    if (empty($color) || (strpos($color, 'transparent') !== false)) {
      return null;
    }
    if ($color[0] === '#') {
      return $this->getRgbObjFromHex($color);
    }
    if ($color[0] === '[') {
      return $this->getColorObjFromJs($color);
    }
    $rex = '/^(t|g|rgba|rgb|hsla|hsl|cmyka|cmyk)[\(]/';
    if (preg_match($rex, $color, $col) === 1) {
      return $this->getColorObjFromCss($col[1], $color);
    }
    return $this->getRgbObjFromName($color);
  }

  /**
   * Get the square of the distance between 2 RGB points
   *
   * @param array $cola First color as RGB array
   * @param array $colb Second color as RGB array
   *
   * @return float
   */
  public function getRgbSquareDistance($cola, $colb)
  {
    return (pow(($cola['red'] - $colb['red']), 2)
      + pow(($cola['green'] - $colb['green']), 2)
      + pow(($cola['blue'] - $colb['blue']), 2));
  }

  /**
   * Get the name of the closest web color
   *
   * @param array $col Color as RGB array (keys: 'red', 'green', 'blue')
   *
   * @return string
   */
  public function getClosestWebColor($col)
  {
    $color = '';
    $mindist = 3; // = 1^2 + 1^2 + 1^2
    foreach (self::$webhex as $name => $hex) {
      $dist = $this->getRgbSquareDistance($col, $this->getHexArray($hex));
      if ($dist <= $mindist) {
        $mindist = $dist;
        $color = $name;
      }
    }
    return $color;
  }
}
 

© 2004-2017 – Nicola Asuni - Tecnick.com - All rights reserved.
about - disclaimer - privacy